Kerk en kerst

Kerk en kerst

Handvatten voor evangelisatie in de kerstperiode


Kerk en kerst

In de koude, donkere decembermaand zoeken mensen naar warmte, geborgenheid en licht. Juist in deze donkere maand vieren we in de kerk het feest van het Licht. De geboorte van Jezus laat zien: God ziet naar ons om. Deze hoopvolle boodschap willen wij – samen met jou – bij iedereen bekend maken. Daarom helpen we je graag met een praktisch product, dat je kunt gebruiken als evangelisatiemiddel (bijvoorbeeld om uit te delen als uitnodiging voor de kerstnachtdienst). Hieronder vind je een paar mogelijkheden.

Daarom Kerst

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) lanceerde in november 2017 haar project ‘Daarom Kerst’. Via daaromkerst.nl kan je gratis een mooi product kiezen om in de kerstperiode weg te geven aan familie, buren of vrienden. Een cadeau voor de ontvanger, en voor jou een laagdrempelig middel om aandacht te vragen voor de werkelijke betekenis van kerst. Daarnaast kan je het product ook gebruiken om iemand uit te nodigen voor een kerstdienst. Wil je op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar update@daaromkerst.nl.

Hart van Kerst

In de kerstperiode brengt NEEMA Media elk jaar een film uit die aansluit bij de kerstgedachte. Voor 2018 is de film ‘Let there be light’ uitgebracht. NEEMA Media wil jou, als kerk of lokale initiatiefnemer, helpen om met deze film een bioscoopevenement te organiseren. Een échte filmavond, maar met het grote verschil dat het om een film met zeer inspirerende inhoud gaat. Ga voor meer informatie naar hartvankerst.nl.