Samenwerkende organisaties

Agapè

Een interkerkelijke beweging met een missie van Geloven, Groeien en Gaan

Geloven: Vanuit onze bewogenheid met mensen zoeken we mensen op waar ze zijn, en sluiten we ons aan bij hun leefwereld. We stimuleren hen om vragen te stellen, en leiden hen vervolgens naar Jezus. Mensen leren zichzelf kennen, en leren hun vertrouwen te stellen op de genade van God, die zichtbaar wordt in Jezus’ dood en opstanding.

Groeien: We investeren in de levens van mensen die Jezus hebben leren kennen. We volgen hierbij het voorbeeld dat Jezus gaf. We helpen christenen om hun leven vorm te geven. Dat doen we door hen te helpen groeien in karakter, competenties en bewogenheid. We gaan met mensen op zoek naar hun plek in de kerk en in de samenleving, zodat zij meer en meer hun bestemming ontdekken.

Gaan: We sporen christenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren hen om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op de plek waar God hen naartoe stuurt. Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.
Meer informatie: www.agape.nl en www.ikzoekgod.nl

Evangelische Omroep (EO)

De EO is een mediabedrijf dat in de samenleving cross-mediaal zichtbaar wil zijn via televisie, radio, internet, bladen en evenementen.
De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel. Betrokken leden dragen de EO. Een groot ledental zorgt voor verankering in de samenleving.
De EO is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De verantwoordelijkheden van het publieke bestel om te zorgen voor een brede programmering in de samenleving, is dus ook voor de EO-missie van belang.
De EO onderscheidt zich duidelijk van alle andere verenigingen binnen de Publieke Omroep. De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de samenleving.
Meer informatie: www.eo.nl

Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.
Meer infortmatie: www.protestantsekerk.nl